Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Pieter de Jong, voorzitter
  • Roelof Dragt, secretaris
  • Annie de Jong-Post, penningmeester
  • Egbertje Menger-Jonker, lid
  • Jurjen van Dijk, lid

 

Op 23 april 1963 is er een commissie geformeerd, welke bestond uit K Bosje, A Brouwer, S Krikke, B Kuperus, L Hof-de Boer,
L Annema en H J Veenhouwer.

Deze commissie stelde zich ten doel, bestudering en beschrijving van de geschiedenis van Olde- en Nijeberkoop.
Dit is de basis geweest van het ontstaan van Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop.

Doel van de stichting is het verzamelen, beheren en exposeren van de geschiedenis van het dorpsgebied van Oldeberkoop,
afgebakend door de Tsjonger of Kuunder  aan de noordkant, de rivier de Lende aan de zuidkant
en de afgrenzing met de dorpsgebieden van Nijeberkoop en Nijeholtpade.

De bezittingen bestaan uit documenten, akten, kadastrale kaarten, foto’s, dia’s, verenigingsarchieven en particuliere archieven.
Meestal zijn het geschonken stukken, soms zijn ze in bruikleen afgestaan.

Ons archief is ondergebracht in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte aan de Willinge Prinsstraat 10 in Oldeberkoop.
Het archief is niet publiekelijk toegankelijk, maar eventuele verzoeken kunnen wel in behandeling worden genomen.

Van september t/m mei is er om de twee weken een werkavond. Naast het bestuur zijn nog vier medewerkers op deze werkavonden actief.
De stichting heeft donateurs, voor € 5,- contributie per jaar steunen zij hiermede belangeloos het werk van de stichting.

De eerste bezittingen in 1963 waren:

  1. Een 18e eeuws houten jenevervaatje dat tijdens jachtpartijen rond Oldeberkoop werd meegenomen. Om na afloop van de jacht de jagers en de drijvers van een “hassebassie” te voorzien. Geschonken door Albert Brouwer.
  2. Glasplaatnegatieven uit de periode 1900-1925 gemaakt door Albertus Bezema. Geschonken door de familie Bezema.

  3. Beneficaalboek en oude kadastrale kaart, geschonken door de Nederlandse Hervormde Gemeente.

Jenevervaatje geschonken door Fam BezemaKadastrale kaart geschonken door Nederlandse Hervormde Gemeente

Help het Dorpsarchief of wordt donateur.

Heeft u nog fraaie foto's op zolder en kunt u verhalen aanvullen? Neem dan contact met ons op.
Voor € 5,- per jaar bent u al donateur.

Copyright © 2020 Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop. Alle rechten voorbehouden.
Onweerstaanbare Joomla websites en webwinkels die het bezoeken waard zijn